ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมให้การต้อนรับนายชัยยุทธ กลับอำไพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค๓ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมให้การต้อนรับนายชัยยุทธ กลับอำไพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค๓ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑