ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 044-830621 , 044-830628 , 044-830631

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการห้องสมุดหนึ่งเดียวทั่วประเทศ" (One Country One Library)

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการห้องสมุดหนึ่งเดียวทั่วประเทศ" (One Country One Library)