ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการห้องสมุดหนึ่งเดียวทั่วประเทศ" (One Country One Library)

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการห้องสมุดหนึ่งเดียวทั่วประเทศ" (One Country One Library)