ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๐