ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 044-830621 , 044-830628 , 044-830631

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙