ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมเป็นเกียรติในพิธี ?วันตำรวจ? ประจำปี 2559

ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมเป็นเกียรติในพิธี ?วันตำรวจ? ประจำปี 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายกิตติ โตมร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันตำรวจ” ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ