ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ศาลจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสวัสดิการให้แก่นักศึกษาฝึกงานเนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกงาน

ศาลจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสวัสดิการให้แก่นักศึกษาฝึกงานเนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกงาน
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายกิตติ โตมร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินสวัสดิการให้แก่นักศึกษาฝึกงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในโอกาสสำเร็จการฝึกงาน ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ