ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ศาลจังหวัดชัยภูมิมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสตำรวจประจำศาลเกษียณอายุราชการ

ศาลจังหวัดชัยภูมิมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสตำรวจประจำศาลเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายกิตติ โตมร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย พร้อมด้วย นางประทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ มอบของที่ระลึก ให้แก่ ร.ต.ท.สมเดช ห้องแซง ตำรวจประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ