ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการ Green For Mom รวมใจไทยปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการ Green For Mom รวมใจไทยปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 นาฬิกา นาฬิกา นายกิตติ โตมร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายประเทศ พลเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการ Green For Mom รวมใจไทยปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 84 พรรษา ณ สามแยกบ้านไร่ อำเภอเสพสถิต จังหวัดชัยภูมิ