ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทาน ปี ๒๕๕๙

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทาน ปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐  นาฬิกา  นายกิตติ  โตมร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วย  นายประเทศ  พลเรือง  นิติกรชำนาญการพิเศษ  ร่วมงานมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทาน  ณ  มูลนิธิสว่างคุณธรรม  จังหวัดชัยภูมิ