ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๐๙  นาฬิกา  นายกิตติ  โตมร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วย  นายประเทศ  พลเรือง  นิติกรชำนาญการพิเศษ  ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  (Big Day)  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ