หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยภูมิ
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ประวัติศาลจังหวัดชัยภูมิ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
การมาเป็นพยานศาล  
การประกันตัว  
การประกันอิสรภาพ  
ราคาประกัน  
แผนที่ตั้งศาล 
ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวครั้งแรก  
ระบบรับ-ส่งเอกสาร 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
แผนที่ประเทศไทย 
บริจาคกระดาษเพื่อมูลนิธิพระดาบส 
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการนอกศาลเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จำนวนข่าวทั้งหมด 44
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
จัดอบรมซักซ้อมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
จัดอบรมซักซ้อมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ   
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ร่วมพิธีเวียนธูปเทศกาลกินเจ ประจำปี  ๒๕๕๗
ร่วมพิธีเวียนธูปเทศกาลกินเจ ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗”
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗”   
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 19 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับผู้เข้ารับอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by Doing)
ศาลจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับผู้เข้ารับอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by Doing)
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 105 )
ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร และพื้นที่บริเวณรอบอาคาร   
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 160 )
กิจกรรมวันรพี ๕๗
กิจกรรมวันรพี ๕๗   
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 177 )
ร่วมเป็นเกียรติพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมเป็นเกียรติพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมจัดนิทรรศการ อาชีพเสมือนจริงภายในองค์กร
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมจัดนิทรรศการ อาชีพเสมือนจริงภายในองค์กร   
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 108 )
โครงการ
โครงการ "ร่วมสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด" (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์)   
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลาที่พักประชาชน   
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
ร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ร่วมพิธีพระพุทธมนต์นพเคราะห์สืบพวงชะตาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมพิธีพระพุทธมนต์นพเคราะห์สืบพวงชะตาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   
  :: ข่าวที่ 433   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีวันฉัตรมงคล   
  :: ข่าวที่ 432   :: วันที่ 8 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 142 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |