หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยภูมิ
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ตุลาการศาลจังหวัดชัยภูมิ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ประวัติศาลจังหวัดชัยภูมิ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
การมาเป็นพยานศาล  
การประกันตัว  
การประกันอิสรภาพ  
ราคาประกัน  
แผนที่ตั้งศาล 
ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวครั้งแรก  
ระบบรับ-ส่งเอกสาร 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
แผนที่ประเทศไทย 
บริจาคกระดาษเพื่อมูลนิธิพระดาบส 
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการนอกศาลเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จำนวนข่าวทั้งหมด 87
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ   
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ร่วมงานวันยุทธหัสถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมงานวันยุทธหัสถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล ในพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล ในพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 492   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ร่วมพิธีขึ้นบายศรีเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมพิธีขึ้นบายศรีเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานต้อนรับประจำศาล
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานต้อนรับประจำศาล
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 30 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
นายวิมล  คำนวน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมนายประกันอาชีพ
นายวิมล คำนวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมนายประกันอาชีพ
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 30 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ อวยพรปีใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ อวยพรปีใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓   
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ อวยพรปีใหม่แก่ ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ อวยพรปีใหม่แก่ ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 486   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ อวยพรปีใหม่แก่ ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ อวยพรปีใหม่แก่ ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 485   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
นายวิมล  คำนวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ  มอบรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
นายวิมล คำนวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ มอบรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
นายวิมล  คำนวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา“พหุภาคีเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๗”
นายวิมล คำนวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา“พหุภาคีเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานห้องสมุดประจำศาล
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานห้องสมุดประจำศาล
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิเยี่ยมอาการป่วยนายประเทศ  พลเรือง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิเยี่ยมอาการป่วยนายประเทศ พลเรือง
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรม เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอมประจำศาล ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรม เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอมประจำศาล ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดโครงการ “ลานกีฬา”
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดโครงการ “ลานกีฬา”
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานร่วมร้อยดวงใจ ร่วมใจภักดิ์ ถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานร่วมร้อยดวงใจ ร่วมใจภักดิ์ ถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |