หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยภูมิ
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ตุลาการศาลจังหวัดชัยภูมิ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ประวัติศาลจังหวัดชัยภูมิ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
การมาเป็นพยานศาล  
การประกันตัว  
การประกันอิสรภาพ  
ราคาประกัน  
แผนที่ตั้งศาล 
ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวครั้งแรก  
ระบบรับ-ส่งเอกสาร 
ตรวจสอบสำนวนครบฝากขัง 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการนอกศาลเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จำนวนข่าวทั้งหมด 117
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันฉัตรมงคล   
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 19 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรม เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอมประจำศาล ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรม เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอมประจำศาล ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 523   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
     นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “อบรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ”
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “อบรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ”
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 519   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 518   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในวันสงกรานต์
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในวันสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 517   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิสืบสานประเพณีสงกรานต์
ศาลจังหวัดชัยภูมิสืบสานประเพณีสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 516   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  :: ข่าวที่ 515   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์
  :: ข่าวที่ 514   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 513   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 512   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้พิพากษา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้พิพากษา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 511   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ และคณะผู้พิพากษา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ และคณะผู้พิพากษา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 510   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้พิพากษา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้พิพากษา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 509   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมแด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมแด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  :: ข่าวที่ 508   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ร่วมเปิดโครงการทำดีเพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
ร่วมเปิดโครงการทำดีเพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
  :: ข่าวที่ 507   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมรณรงค์นุ่งผ้าซิ่นทำงานทุกวันพระ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมรณรงค์นุ่งผ้าซิ่นทำงานทุกวันพระ
  :: ข่าวที่ 506   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 112 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |