หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ตุลาการศาลจังหวัดชัยภูมิ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ประวัติศาลจังหวัดชัยภูมิ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
การมาเป็นพยานศาล  
การประกันตัว  
การประกันอิสรภาพ  
ราคาประกัน  
แผนที่ตั้งศาล 
ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวครั้งแรก  
ระบบรับ-ส่งเอกสาร 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
แผนที่ประเทศไทย 
บริจาคกระดาษเพื่อมูลนิธิพระดาบส 
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการนอกศาลเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จำนวนข่าวทั้งหมด 74
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานห้องสมุดประจำศาล
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานห้องสมุดประจำศาล   
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดชัยภูมิ   
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิเยี่ยมอาการป่วยนายประเทศ  พลเรือง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิเยี่ยมอาการป่วยนายประเทศ พลเรือง   
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรม เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอมประจำศาล ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรม เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอมประจำศาล ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดโครงการ “ลานกีฬา”
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดโครงการ “ลานกีฬา”   
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานร่วมร้อยดวงใจ ร่วมใจภักดิ์ ถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานร่วมร้อยดวงใจ ร่วมใจภักดิ์ ถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกป่า ตามโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกป่า ตามโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ร่วมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”
ร่วมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
นายวิมล  คำนวน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิบันทึกเสียงกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายวิมล คำนวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิบันทึกเสียงกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับ นายวรณัฎฐ์  สังข์ใหม่  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓  พร้อมคณะฯ
ศาลจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับ นายวรณัฎฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ พร้อมคณะฯ   
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัด big cleaning day
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัด big cleaning day   
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในศาลจังหวัดชัยภูมิ
จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในศาลจังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  :: ข่าวที่ 465   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดมหาสารคาม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 16 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 16 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |