หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ประวัติศาลจังหวัดชัยภูมิ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
การมาเป็นพยานศาล  
การประกันตัว  
การประกันอิสรภาพ  
ราคาประกัน  
แผนที่ตั้งศาล 
ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวครั้งแรก  
ระบบรับ-ส่งเอกสาร 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
แผนที่ประเทศไทย 
บริจาคกระดาษเพื่อมูลนิธิพระดาบส 
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการนอกศาลเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จำนวนข่าวทั้งหมด 38
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร และพื้นที่บริเวณรอบอาคาร   
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 106 )
กิจกรรมวันรพี ๕๗
กิจกรรมวันรพี ๕๗   
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 108 )
ร่วมเป็นเกียรติพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมเป็นเกียรติพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมจัดนิทรรศการ อาชีพเสมือนจริงภายในองค์กร
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมจัดนิทรรศการ อาชีพเสมือนจริงภายในองค์กร   
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 102 )
โครงการ
โครงการ "ร่วมสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด" (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์)   
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลาที่พักประชาชน   
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ร่วมพิธีพระพุทธมนต์นพเคราะห์สืบพวงชะตาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมพิธีพระพุทธมนต์นพเคราะห์สืบพวงชะตาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   
  :: ข่าวที่ 433   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีวันฉัตรมงคล   
  :: ข่าวที่ 432   :: วันที่ 8 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 135 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับคณะดูงานศาลจังหวัดพิมาย
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับคณะดูงานศาลจังหวัดพิมาย   
  :: ข่าวที่ 431   :: วันที่ 2 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 169 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมกีฬาวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมกีฬาวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 430   :: วันที่ 29 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลแขวงขอนแก่น
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลแขวงขอนแก่น   
  :: ข่าวที่ 428   :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 134 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 124 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 114 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |