หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยภูมิ
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ตุลาการศาลจังหวัดชัยภูมิ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ประวัติศาลจังหวัดชัยภูมิ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
การมาเป็นพยานศาล  
การประกันตัว  
การประกันอิสรภาพ  
ราคาประกัน  
แผนที่ตั้งศาล 
ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวครั้งแรก  
ระบบรับ-ส่งเอกสาร 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
แผนที่ประเทศไทย 
บริจาคกระดาษเพื่อมูลนิธิพระดาบส 
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการนอกศาลเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จำนวนข่าวทั้งหมด 60
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในศาลจังหวัดชัยภูมิ
จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในศาลจังหวัดชัยภูมิ   
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ   
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ   
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   
  :: ข่าวที่ 465   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดมหาสารคาม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดมหาสารคาม   
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 16 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"   
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 16 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 16 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
จัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการฯ
จัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการฯ   
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 7 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
มอบเงินสวัสดิการให้นายทินกร  มีชัย
มอบเงินสวัสดิการให้นายทินกร มีชัย
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 3 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช
  :: ข่าวที่ 458   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันปิยมหาราช  ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ร่วมงานวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมงานวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิจัดเลี้ยงอาหารกลางวันบุคลากรของศาล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิจัดเลี้ยงอาหารกลางวันบุคลากรของศาล
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช
  :: ข่าวที่ 453   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
จัดอบรมซักซ้อมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
จัดอบรมซักซ้อมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ร่วมพิธีเวียนธูปเทศกาลกินเจ ประจำปี  ๒๕๕๗
ร่วมพิธีเวียนธูปเทศกาลกินเจ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗”
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 19 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |