หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ตุลาการศาลจังหวัดชัยภูมิ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ประวัติศาลจังหวัดชัยภูมิ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
การมาเป็นพยานศาล  
การประกันตัว  
การประกันอิสรภาพ  
ราคาประกัน  
แผนที่ตั้งศาล 
ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวครั้งแรก  
ระบบรับ-ส่งเอกสาร 
ตรวจสอบสำนวนครบฝากขัง 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการนอกศาลเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จำนวนข่าวทั้งหมด 129
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการ “ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการระงับข้อพิพาท ประจำปี ๒๕๕๘”
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการ “ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการระงับข้อพิพาท ประจำปี ๒๕๕๘”   
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน   
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” ประจำเดือน
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” ประจำเดือน   
  :: ข่าวที่ 535   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเทคนิคการเขียนโครงการ
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเทคนิคการเขียนโครงการ   
  :: ข่าวที่ 534   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีก่อสร้างวิหารพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ (ซำเป้าฮุกโจ้ว)
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีก่อสร้างวิหารพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ (ซำเป้าฮุกโจ้ว)
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมมอบวุฒิบัตรและร่วมพิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมมอบวุฒิบัตรและร่วมพิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ
  :: ข่าวที่ 530   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 529   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสวัสดิการในโอกาสเยี่ยมอาการป่วยนายไชยวัฒน์ ตาปราบ
ศาลจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสวัสดิการในโอกาสเยี่ยมอาการป่วยนายไชยวัฒน์ ตาปราบ
  :: ข่าวที่ 528   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 19 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรม เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอมประจำศาล ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรม เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอมประจำศาล ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 523   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
     นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “อบรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ”
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “อบรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ”
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 519   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 518   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |