หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ตุลาการศาลจังหวัดชัยภูมิ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ประวัติศาลจังหวัดชัยภูมิ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
การมาเป็นพยานศาล  
การประกันตัว  
การประกันอิสรภาพ  
ราคาประกัน  
แผนที่ตั้งศาล 
ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวครั้งแรก  
ระบบรับ-ส่งเอกสาร 
ตรวจสอบสำนวนครบฝากขัง 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการนอกศาลเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จำนวนข่าวทั้งหมด 153
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
นายเกริกเกียรติ   พุทธสถิตย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสวัสดิการเยี่ยมคลอดบุตรเจ้าหน้าที่
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสวัสดิการเยี่ยมคลอดบุตรเจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 28 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” ประจำเดือน
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” ประจำเดือน
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการการบริหารเชิงกลยุทธ์
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการการบริหารเชิงกลยุทธ์
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 24 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ร่วมเป็นเกียรติพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมเป็นเกียรติพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 558   :: วันที่ 24 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับคณะดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับคณะดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 24 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 24 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 17 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมวันรพี ๕๘
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมวันรพี ๕๘
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”
  :: ข่าวที่ 553   :: วันที่ 6 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓
ศาลจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓
  :: ข่าวที่ 552   :: วันที่ 6 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 5 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 550   :: วันที่ 5 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 24 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” ประจำเดือน
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” ประจำเดือน
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 10 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
นายเกริกเกียรติ  พุทธสถิตย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 10 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |