หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยภูมิ
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ประวัติศาลจังหวัดชัยภูมิ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
การมาเป็นพยานศาล  
การประกันตัว  
การประกันอิสรภาพ  
ราคาประกัน  
แผนที่ตั้งศาล 
ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวครั้งแรก  
ระบบรับ-ส่งเอกสาร 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
แผนที่ประเทศไทย 
บริจาคกระดาษเพื่อมูลนิธิพระดาบส 
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการนอกศาลเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จำนวนข่าวทั้งหมด 111
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
นายวิมล  คำนวน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิเข้ารายงานตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
นายวิมล คำนวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิเข้ารายงานตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓   
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 13 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดพิธีรดน้ำคำหัว สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดพิธีรดน้ำคำหัว สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 13 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ร่วมพิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมพิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ   
  :: ข่าวที่ 422   :: วันที่ 1 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”   
  :: ข่าวที่ 421   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ
รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   
  :: ข่าวที่ 420   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษา มหาราชินี”
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษา มหาราชินี”   
  :: ข่าวที่ 419   :: วันที่ 21 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของศาลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของศาลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 418   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 417   :: วันที่ 3 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 131 )
ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม   
  :: ข่าวที่ 416   :: วันที่ 25 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิตรวจสุขภาพประจำปี
ศาลจังหวัดชัยภูมิตรวจสุขภาพประจำปี   
  :: ข่าวที่ 415   :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   
  :: ข่าวที่ 414   :: วันที่ 5 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ร่วมงานเทศกาลตุรษจีนเมืองชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมงานเทศกาลตุรษจีนเมืองชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 413   :: วันที่ 31 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
รับผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รับผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   
  :: ข่าวที่ 412   :: วันที่ 31 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
นายสุรเดช ราบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำประจำเดือนธมกราคม ๒๕๕๗
นายสุรเดช ราบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำประจำเดือนธมกราคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 411   :: วันที่ 29 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมดำเนินการจัดสวัสดิการร้านอาหารศาลจังหวัดชัยภูมิ   
  :: ข่าวที่ 410   :: วันที่ 21 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การจัดสวัสดิการเครื่องถ่ายเอกสารในพื้นที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ   
  :: ข่าวที่ 409   :: วันที่ 21 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย " ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่”   
  :: ข่าวที่ 408   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 67 )
นายสุรเดช  ราบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ  บันทึกเสียงอวยพรปีใหม่  ๒๕๕๗
นายสุรเดช ราบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ บันทึกเสียงอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 407   :: วันที่ 20 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 51 )
นายสุรเดช  ราบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำประจำเดือนธันวาคม
นายสุรเดช ราบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำประจำเดือนธันวาคม   
  :: ข่าวที่ 406   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 49 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |