หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ตุลาการศาลจังหวัดชัยภูมิ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ประวัติศาลจังหวัดชัยภูมิ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
การมาเป็นพยานศาล  
การประกันตัว  
การประกันอิสรภาพ  
ราคาประกัน  
แผนที่ตั้งศาล 
ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวครั้งแรก  
ระบบรับ-ส่งเอกสาร 
ตรวจสอบสำนวนครบฝากขัง 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการนอกศาลเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จำนวนข่าวทั้งหมด 98
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมรณรงค์นุ่งผ้าซิ่นทำงานทุกวันพระ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมรณรงค์นุ่งผ้าซิ่นทำงานทุกวันพระ   
  :: ข่าวที่ 506   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 86 )
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 505   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิศึกษาดูงานศาลจังหวัดมหาสารคาม
ศาลจังหวัดชัยภูมิศึกษาดูงานศาลจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 504   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 503   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
นายวรณัฏฐ์  สังข์ใหม่  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓  เป็นประธานเปิดอบรมการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม (JSO) ของศาลจังหวัดชัยภูมิ
นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เป็นประธานเปิดอบรมการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม (JSO) ของศาลจังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 502   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 109 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการจัดทำแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการจัดทำแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัย
  :: ข่าวที่ 501   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับนักเรียนและบุคลากรศึกษาดูงาน
ศาลจังหวัดชัยภูมิต้อนรับนักเรียนและบุคลากรศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 500   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
นายวิมล คำนวน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓
นายวิมล คำนวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓
  :: ข่าวที่ 499   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการการใช้งานระบบจัดเก็บและสืบค้นคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลได้ทันที
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการการใช้งานระบบจัดเก็บและสืบค้นคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลได้ทันที
  :: ข่าวที่ 498   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
  :: ข่าวที่ 497   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขาดทอดตลาดพัสดุ   
  :: ข่าวที่ 496   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 88 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 74 )
ร่วมงานวันยุทธหัสถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมงานวันยุทธหัสถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล ในพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล ในพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 492   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ร่วมพิธีขึ้นบายศรีเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมพิธีขึ้นบายศรีเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานต้อนรับประจำศาล
ศาลจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานต้อนรับประจำศาล
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 30 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
นายวิมล  คำนวน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมนายประกันอาชีพ
นายวิมล คำนวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมนายประกันอาชีพ
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 30 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ อวยพรปีใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ อวยพรปีใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |