หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยภูมิ
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ตุลาการศาลจังหวัดชัยภูมิ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ประวัติศาลจังหวัดชัยภูมิ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
การมาเป็นพยานศาล  
การประกันตัว  
การประกันอิสรภาพ  
ราคาประกัน  
แผนที่ตั้งศาล 
ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวครั้งแรก  
ระบบรับ-ส่งเอกสาร 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
แผนที่ประเทศไทย 
บริจาคกระดาษเพื่อมูลนิธิพระดาบส 
ศาลจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการนอกศาลเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยภูมิ
จำนวนข่าวทั้งหมด 50
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช
  :: ข่าวที่ 458   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันปิยมหาราช  ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ร่วมงานวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมงานวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิจัดเลี้ยงอาหารกลางวันบุคลากรของศาล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิจัดเลี้ยงอาหารกลางวันบุคลากรของศาล
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช
  :: ข่าวที่ 453   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
จัดอบรมซักซ้อมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
จัดอบรมซักซ้อมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ร่วมพิธีเวียนธูปเทศกาลกินเจ ประจำปี  ๒๕๕๗
ร่วมพิธีเวียนธูปเทศกาลกินเจ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗”
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 19 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับผู้เข้ารับอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by Doing)
ศาลจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับผู้เข้ารับอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by Doing)
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 116 )
ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร และพื้นที่บริเวณรอบอาคาร   
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 169 )
กิจกรรมวันรพี ๕๗
กิจกรรมวันรพี ๕๗   
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 189 )
ร่วมเป็นเกียรติพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมเป็นเกียรติพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมจัดนิทรรศการ อาชีพเสมือนจริงภายในองค์กร
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมจัดนิทรรศการ อาชีพเสมือนจริงภายในองค์กร   
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 113 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |