หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 044-830621 , 044-830628 , 044-830631ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 31
ขค.1/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.2/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.283/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.3/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.32/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.33/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.48/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.49/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.76/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
เวลา 13.30 น.
พ.1/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.12/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.28/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.35/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.37/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
เวลา 9.00 น.
พ.39/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.40/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.41/61
ไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
เวลา 13.30 น.
พ.47/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.50/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.51/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.57/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.58/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.59/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
เวลา 13.30 น.
พ.61/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.62/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.65/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.76/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.77/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.79/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.80/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
เวลา 13.30 น.
พ.83/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.