หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

17

ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามการปล่อยชั่วคราวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 136
กส.2/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ขค.10/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ขค.8/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ขจ.14/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1075/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1076/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1077/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1078/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1079/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1115/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1228/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.1316/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1344/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1345/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1346/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1347/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1348/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1362/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1386/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1387/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1446/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1447/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1448/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1449/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1450/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1451/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1485/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1500/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1501/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1525/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1526/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1573/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1574/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1575/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1576/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1577/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1578/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1579/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1580/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1581/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1582/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1602/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1636/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1674/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1675/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1680/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1706/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1724/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1729/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1741/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1749/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1750/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1784/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1785/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1786/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1787/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1788/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1789/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1790/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1791/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.1807/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.251/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.279/61
นัดพร้อมไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.3401/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.698/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.704/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.859/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.931/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.943/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.1244/51
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.1889/51
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.193/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.1950/51
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.358/61
ชี้สองสถาน
เวลา 9.00 น.
พ.384/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.411/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
พ.418/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.419/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.423/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.427/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.428/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
พ.429/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
พ.434/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
พ.435/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
พ.436/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
พ.437/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
พ.451/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
พ.452/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
พ.453/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 9.00 น.
พ.460/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.480/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.484/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.496/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.497/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.498/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.499/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.500/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.501/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.505/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.506/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.507/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.509/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.510/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.511/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.512/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.513/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
เวลา 13.30 น.
พ.514/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.516/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.517/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.518/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.520/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.529/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.530/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.531/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.545/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.596/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.807/60
นัดพร้อมเพื่อตรวจแผนที่พิพาทหรือกำหนดวันนัดสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.980/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10
ม.10/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ม.7/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
สว.(พ)2/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1046/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1120/60
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1163/61
สืบพยานโจทก์ประกอบฯ
เวลา 9.00 น.
อ.1198/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.1339/61
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดีฯ
เวลา 9.00 น.
อ.1357/61
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดีฯ
เวลา 9.00 น.
อ.224/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.2800/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2818/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.391/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.395/61
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.396/61
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.398/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.399/61
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.740/61
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.