หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 044-830621 , 044-830628 , 044-830631


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 22
พ.789/60
นัดไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.848/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1317/60
นัดพร้อมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1456/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1865/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1997/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2138/60
ฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2464/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2511/60
พบทนาย/ไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2515/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2664/59
นัดสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ปภ.15/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.104/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1455/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1463/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4871/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.123/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1272/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.302/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.311/60
นัดสืบพยานโจทก์และจำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.566/60
สืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.869/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)